Kullanıcı Sözleşmesi

Bu internet sitesi ve internet sitesinde yayınlanan bütün içerikler Biota Laboratuvarları’na (“Biota”) aittir. Bu internet sitesi ve içeriğindeki her bir münferit öğe yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak oluşturulmuştur.

BU İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET ETMEKLE İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ (“SÖZLEŞME”) VE GETİRDİĞİ DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK HAREKET ETMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ. BİOTA, BU İNTERNET SİTESİNDEKİ HER TÜRLÜ İÇERİĞİ VE BU SÖZLEŞME’Yİ ZAMAN ZAMAN VE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE HİÇBİR BİLDİRİM, İŞ VEYA İŞLEM YAPMAYA GEREK OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. BU DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP ETMEK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLUP, EN GÜNCEL SÖZLEŞME’YE HER ZAMAN BU SİTE ÜZERİNDEN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

BU SİTE TARAFIDAN SAĞLANAN İÇERİK SADECE ÜRÜN TANITIMI AMACIYLA KULLANILMAKTADIR. BU SİTE İÇERİSİNDE YER ALAN HİÇBİR BİLGİ, GÖRÜŞ VEYA SAİR BEYAN ÜRÜN, TIP, SAĞLIK, HASTALIK VE SAİR MEDİKAL DURUM İLE İLGİLİ BİLGİ, TAVSİYE VEYA GÖRÜŞ SAĞLAMAK AMACIYLA YAYINLANMAMAKTADIR.

  • Kapsam

Bu internet sitesi, sadece Türkiye sınırları içerisinde kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, Biota tarafından Türkiye’de kontrol edilmekte, işletilmekte ve güncellenmektedir. Bu internet sitesinde yayınlanan bilgiler sadece Türkiye’de geçerli olacak şekilde oluşturulmuştur ve Biota, bu bilgilerin Türkiye dışında geçerli olacağını garanti etmez. Bu internet sitesine Türkiye haricinde herhangi bir yerden erişim sağlanması halinde, ilgili ülke sınırları içerisinde uygulanan kanunların bu siteye ilişkin belirlediği kriterlere kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir. Aksi davranış sebebiyle başka ülkeler nezdinde meydana gelebilecek her türlü hukuki veya cezai yaptırımdan, zarardan veya ziyandan tamamen kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, bu internet sitesine erişimi vasıtasıyla maruz kaldığı herhangi bir bilgi, içerik ve sair unsurlar ve bu internet sitesinde yer alan linklere tıklaması sebebiyle ziyaret ettiği diğer internet siteleri veya indirdiği programlar nezdinde ve bu siteye erişim sağlayamaması sebebiyle doğabilecek, doğrudan veya dolaylı olup olmadığına bakılmaksızın her türlü zarardan tamamen kendisi sorumludur. Buna ek olarak, bu sitenin kullanılması esnasında onay vermeniz mukabilinde bilgisayarınıza veya siteyi görüntülediğiniz diğer cihazlarınıza herhangi bir virüs bulaşması ya da bu cihazlarda bir zarar meydana gelmesi halinde Biota sorumlu olmayacaktır.

  • Haklar ve Yükümlülükler

Kullanıcı, bu internet sitesini ziyaret etmesinden kaynaklanan risklerden ve bu kapsamda sağladığı bütün bilgilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Ayrıca bu internet sitesinde hakaret içeren, müstehcen, yasa dışı içeriğe sahip, gerçek veya tüzel kişileri karalama amaçlı, küçük düşürücü ifadeler ve tehditler içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ziyaretçi/kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını yahut yasaları ihlal eden, suç unsuru taşıyan, hukuki sorumluluk doğmasına sebebiyet veren yazışmalar yapılması veya ürün tanıtımı yapılması bu yönde yazışmalar, materyal ve yayın gönderilmesi yasaktır. Böyle bir durumda Biota derhal bu yazışmaları, materyalleri veya yayınları kaldırabilir. Biota’nın kaldırdığı içerikten ötürü Kullanıcı’nın Biota’dan hiçbir talep hakkı yoktur.

Kullanıcı, kendisine sağlanan içerikler nezdinde yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

Kullanıcı, bu internet sitesinin hizmetini engelleyici, bozucu, aksatıcı herhangi bir fiziki veya elektronik eylem, paylaşım, iş, işlem veya bu sonuçlara sebebiyet verebilecek diğer hareketlerde bulunmayacaktır. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde Kullanıcı, Biota’nın bu sebeple uğradığı bütün doğrudan veya dolaylı zararlardan münferiden sorumludur.

Kullanıcı, herhangi bir bilişim veya iletişim sistemi kullanmak suretiyle veya sair yöntemlerle site içerisindeki logo, görsel, metin ve diğer tüm içerik öğelerini izinsiz olarak edinmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı’nın, site üzerinden Biota’nın veya diğer kullanıcı veya ilgililerin haklarını zedeleyici veya bu hakların kullanılmasını önemli ölçüde etkileyici, azaltıcı veya imkansız hale getirici eylemlerde bulunması yasaktır. Bu durumda ortaya çıkabilecek bütün hukuki veya cezai yaptırımlardan Kullanıcı sorumludur.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Biota’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Biota’nın Kullanıcı’dan Kullanıcı Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Bu internet sitesi yazılım ve tasarımı Biota mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Biota tarafından bu internet sitesinin ve ürünlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Buna istinaden ek bilgi Kişisel Veriler Muvafakat Metni’nden edinilebilir.

Kullanıcı, Biota’nın sağladığı “Sağlık Profesyonelleri”ne özel hizmetlerden faydalanmaktaysa, Kullanıcı’ya aynı zamanda Biota’nın Gizlilik Politikası da uygulanır.

Taraflar, Sosyal Yardım’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  • Fikri Mülkiyet

Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri aksi açıkça belirtilmediği müddetçe Biota’ya ve/veya bağlı olduğu iştiraklerine ait olup bunların ve Biota’ya ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak Biota’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez. Biota’nın yazılı izni olmaksızın, işbu internet sitesinde yer alan her türlü eserin kişisel amaçla olma hali haricinde röprodüksiyon, değişim, dağıtım, iletim, yeniden yayımlama, sergileme veya gösterim amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

  • Sözleşmenin Süresi ve Fesih

İşbu Sözleşme, Biota tarafından kaldırılmadığı veya herhangi bir sebeple bu internet sitesinin kullanıma kapatılmadığı müddetçe yürürlüktedir.

  • Diğer Hususlar

Biota, bu internet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği için çalışır. Ancak Biota, bu internet sitesi üzerindeki bilgilerin belirli bir amaç doğrultusunda uygunluğuna ve üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlal edilmemesine, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, eksiksizliği, güvenilirliği, uygulanabilirliği, güncelliği veya yasallığına dair hiçbir açık veya dolaylı garanti vermemektedir.

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında herhangi bir tavsiye veya yönlendirme almaya ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen doğrudan bizimle irtibata geçiniz. Kullanıcı, bu internet sitesini ziyaret ederek kullanımından kaynaklı riskleri aldığını kabul eder. Ne Biota ne de işbu sitenin hazırlanması, iletimi, yayınlanmasın yer alan bir üçüncü kişi işbu internet sitesinde sağlanan bilgilere ulaşım veya ulaşamamaktan; bu bilgileri kullanım veya kullanamamaktan veyahut da bu bilgilere duyulan güvenden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

İşbu Sözleşme’ye ilişkin doğabilecek herhangi bir ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri görevli ve yetkilidir.

İşbu Sözleşme’ye aykırı davranışlarından ötürü Kullanıcı, Biota’nın, çalışanlarının, müdürlerinin, ortaklarının, sahiplerinin veya herhangi bir şekilde ilişkili bulunduğu iştiraklerinin başta olmak üzere üçüncü kişilerin uğradığı tüm zarar, tazminat ve ilgili masrafları sebebiyle sorumludur ve bu zarar, tazminat ve ilgili masraflar nezdinde Biota’yı derhal tazmin etmekle yükümlüdür.