Pişik

Bez bölgesinde deri hasarı gelişimi çevresel faktörlerin sonucudur. Bu faktörler: bezleme ile beraber  artan deri hidrasyonu, deri iritanları ile karşılaşma (idrar, feçes, sindirim enzimleri, safra tuzları, beslenme faktörleri, vb.), mekanik sürtünme (deri-deri, deri bez arası),

Pişik

Bu durumu önlemek için superemici bez kullanımı tercih edilmeli, bezler sık değiştirilmelidir. Deriyi iritanlardan korumak için: yarı geçirgen film veya tabaka oluşturan bariyer kremleri; idrar temizliği için su ve pamuk; gaita temizliği için yumuşak formüllü temizleyiciler kullanılmalı, temizlik sonrası bölge acık bırakılarak nemlilik önlenmelidir. Bu ürünlerin rutin mi yoksa hasarlanma geliştiği durumlarda mı kullanılması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Pişik üzerinde kolaylıkla superenfeksiyon gelişebildiğinden, gerektiğinde antifungal ve antibakteriyel ilaçlar tedaviye eklenmeli, topikal kortikosteroid kullanımından kaçınılmalıdır.