Çöven

Latince Adı: Gypsophila paniculata

Çöven

Etken Maddeler:

Çövenin bileşiminde yer alan başlıca ögeler şekerler, resinler ve triterpen sınıfında yer alan ve albo saponin olarak adlandırılan saponinlerdir. Köklerdeki saponin miktarları (4-)10-20(-25) % arasındadır.

Etki ve Kullanım Alanları 

Saponin adı Latince sabun anlamına gelen sapo kelimesinden türetilmistir. Saponinler, sulu çözeltilerinde sabun benzeri kararlı köpük olusturmaktadır ve yüzey gerilimini azaltıcı özellige sahiptirler. Saponinler ticari olarak farklı amaçlarda; eczacılıkta, tıpta, köpük olusturucularda, kozmetik alanında kullanılmaktadır. Saponinler kuvvetli derecede antifungal aktivite göstermektedir. Saponinler mikroorganizmalara karsı biyolojik aktivite gösterdigi için eczacılıkta da tedavi amacı ile kullanılmaktadır.