Atopik Dermatit

Atopik kişilerde görülen kronik, kaşıntılı ve tekrarlayan dermatitlere atopik ekzema (endogen ekzema, atopik dermatit) denir. Atopinin en sık görülen iki klinik bulgusu, atopik ekzema ve alerjik rinittir. Atopik ekzema insidansı son yıllarda giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çocuklardaki prevalansı ortalama %5’tir. Bunların yarısı süt çocukluğu, daha büyük bir bölümü de 5 yaşlarına kadar ortaya çıkmaktadır. Olguların %10-15’inde sorunlar puberteden sonra da devam etmektedir. Hastaların %60-70’inde ailede atopi öyküsü bulunur.

bebeklerde Atopik Dermatit

Atopi imünolojik bir bozukluğa bağlıdır. Atopinin patogenezi erken tipte bir aşırı duyarlılık mekanizmasına dayanmakla birlikte atopik dermatit kronik bir deri hastalığıdır. Atopik hastalar yaşamlarının ilk yıllarından başlayarak çevresel ajanlara karşı ani bir aşırı duyarlılık geliştirirler. Zaman zaman atopik ekzema atakları mevsimsel alerjilere eşlik eder. Bebek ve çocuklarda besin alerjileri bulunur; bunlar yumurta, balık, tahıllar, bazı meyve ve sebzelerdir. Atopik anne-babanın çocuklarında atopik ekzema gelişme olasılığı oldukça yüksektir. Bu bebeklerin ilk 9 ay süresince anne sütü ile beslenmesi, bebeklik döneminde ekzema sorununun daha az ortaya çıkmasında etkilidir.
Atopik ekzemalı hastaların en büyük sorunu kaşıntıdır. Atopik kişilerin bir başka deri bulgusu, derinin kuru olmasıdır. Bu hastalarda epidermal lipitlerdeki yapım kusurları, epidermisin bariyer fonksiyonunun da bozulmasına yol açar.
Atopik deride S. aureus başta olmak üzere bakteriyel kolonizasyon artmıştır.